Wizja szkoły

Szkoła zawodowa i przysposabiająca do pracy, stanowiące Zespół Szkół Specjalnych nr 105, to placówka, która przede wszystkim przygotowuje młodzież do wykonywania wybranego zawodu i przyucza do pracy w społeczeństwie. Dla prawidłowej realizacji tych zadań przyjmuje się następujące założenia podstawowe:

  • Każdy członek społeczności szkolnej jest wolny i świadomy, że wolność nierozerwalnie wiąże się z odpowiedzialnością za dokonane wybory.
  • Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami, bo wychowują propagując powszechnie uznawane za etyczne wartości, normy i zasady.
  • Niezbywalnym prawem i obowiązkiem ucznia jest nauka i uczestnictwo w zajęciach.
  • Szkoła wspiera rodzinę w wychowywaniu dzieci zgodnie z jej oczekiwaniami i przekonaniami.
  • Praca opiera się na współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej oraz wszystkich klientów szkoły.
  • Szkoła odwołuje się do tradycji patriotycznych i tradycyjnych wartości religijnych oraz etycznych, szanując poglądy i prawa jednostki.

W oparciu o te podstawy wszyscy członkowie społeczności szkolnej i jej klienci chcą tworzyć szkołę:

  • bezpieczną - bez agresji, przemocy i używek, przestrzegającą prawa, funkcjonalnie i nowocześnie wyposażoną,
  • profesjonalną - posiadającą wykwalifikowaną kadrę, kształcącą fachowców, dobrze zorganizowaną i zarządzaną,
  • przyjazną - otwartą na potrzeby pracowników i klientów,
  • etyczną - przestrzegającą ogólnie przyjętych norm społecznych, propagującą takie wartości jak: odpowiedzialność, dobro, prawda, praca, patriotyzm, przyjaźń, szacunek.

 

Warszawa, maj 2005 r.