Przetargi i zamówienia

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Zespół Szkół Specjalnych nr 105 przewiduje przeprowadzić w roku 2018.

1.      Przedmiot zamówienia:
Remont korytarza na parterze, I piętrze i w łączniku, wymianę podłóg i wymianę wykładziny w korytarzu szkolnym na parterze i I piętrze.
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
Orientacyjna wartość zamówienia:
128 000 zł
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym:
II kwartał 2018 r.


2.      Przedmiot zamówienia:
Malowanie sal lekcyjnych i pracowni warsztatowych.
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
Orientacyjna wartość zamówienia:
60 000 zł
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym:
II kwartał 2018 r.