Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

Rok szkolny

04.09.2017 r. - 31.08.2018 r.

Pierwszy semestr

04.09.2017 r. – 26.01.2018 r.

Drugi semestr

30.01.2018 r. – 22.06.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 r. – 31.12.2017 r.

Ferie zimowe

15.01.2018 r. – 28.01.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.2018 r. – 03. 04. 2018 r.

Rady pedagogiczne, w tym szkoleniowe

13.09.2017 r., 27.09.2017 r., 29.11.2017 r., 10.01.2018 r., 21.02.2018 r., 18.04.2018 r., 06.06.2018 r.

Dni otwarte dla rodziców

18.10.2017 r., 21.03.2018 r.

Dzień otwarty dla kandydatów do szkoły

10.03.2018 r.

Rady pedagogiczne:

klasyfikacyjne

I semestr

II semestr

 

 

10.01.2018 r.

06.06.2018 r.

Zebrania z rodzicami (obowiązkowe)

13.09.2017 r., 29.11.2017 r., 10.01.2018 r., 18.04.2018 r., 06.06.2018 r.

Festyn wiosenny

26.04.2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

- etap pisemny
- etap praktyczny

 

19.06.2018 r.
22.06. - 04.07.2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22.06.2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r., 01.06.2018 r., 19.06.2018 r.

Rekolekcje wielkopostne

 19.03. - 21.03.2018 r.

Ferie letnie

25.06.2018 r. – 31.08.2018 r.