Witamy w ZSS 105 w Warszawie

"Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
jest lepszą szkołą dla wszystkich"

Bengt Linquist

 

WITAMY W

ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105

im. Kazimierza Kirejczyka

 

 

 

W skład naszej szkoły wchodzą następujące placówki:


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 54

dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim kształcąca w zawodach:

cukiernik, fryzjer, introligator, ogrodnik, stolarz,

 

sprzedawca, tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1

dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

prowadząca zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności życiowe uczniów

(samoobsługa, szycie, gotowanie, prasowanie, orientacja w terenie,

 

obsługa podstawowych urządzeń biurowych, dbałość o estetykę wnętrz)