"Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami  jest lepszą szkołą dla wszystkich" 
Bengt Lindquist


ZBIÓRKA FUNDUSZY NA SZTANDAR SZKOŁY ZAKOŃCZONA

Szanowni Państwo,

z radością informuję, że zbiórka funduszy na sztandar szkoły została z sukcesem zakończona. Za zebrane dzięki Państwa ofiarności pieniądze szkoła będzie miała nowy, piękny sztandar i akcesoria dla pocztu sztandarowego, które będą cieszyć całą społeczność szkolną przez kolejne lata. Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, a w szczególny sposób Państwu Iwonie i Juliuszowi Kirejczykom, którzy uruchomili łańcuch ludzi dobrej woli.

                                                                                                               DZIĘKUJEMY !!!                                                             
Dyrektor ZSS nr 105 Elżbieta Kostrzewa


        


 


dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu lekkim, kształcąca w zawodach:

cukiernik, fryzjer, introligator, ogrodnik, stolarz, sprzedawca,

tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Nasza szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w którym przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: tapicer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
i fryzjer.

 

dla młodzieży niepełnosprawnej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,

prowadząca zajęcia rozwijające praktyczne umiejętności życiowe uczniów,

(samoobsługa, szycie, gotowanie, prasowanie, orientacja w terenie,

obsługa podstawowych urządzeń biurowych, dbałość o estetykę wnętrz)

 

 

 


 

UWAGA!!!

Szanowni Państwo!
W związku ze wzmożoną akcją Straży Miejskiej uprzejmie prosimy
o parkowanie samochodów wokół szkoły w miejscach do tego wyznaczonych.


 

 Nasza szkoła bierze udział w licznych projektach.